Afspraken kader gemeente en BV

Klik op de Afsprakenkader 16 nov 2018  over de afspraken van het beheer van de Appelhof.