Bestuur

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter                                                        Tinus van der Weide
  • Secretaris                                                         Klaas Rustema
  • Penningmeester                                           Linda Vos
  • Lid                                                                         Gouke Moes
  • Lid                                                                         Peter Dijkstra

Taakverdeling.

Klaas Rustema

  • Coordinator Zeisteam en Snoeiteam Appelhof.

Peter Dijkstra

  • Webmaster en beheerder Facebookpagina.
  • plaatsvervangende secretaris

Geef een reactie