Bestuurssamenstelling

Voorzitter                                                     Tinus van der Weide

Secretaris                                                       Klaas Rustema

Penningmeester                                         Linda Vos

Lid                                                                       Peter Dijkstra

Taakverdeling.

Tinus van der Weide bestuurslid in Stichting in Winsum ZuidOost

Klaas Rustema verantwoordelijk voor Zeisteam en Snoeiteam en redactie buurtbulletin.

Peter Dijkstra Website en redactie buurtbulletin en plaatsvervangende secretaris.