Bestuurssamenstelling

Voorzitter                                                     Peter Dijkstra (interim)

Secretaris                                                       Klaas Rustema

Penningmeester                                         Linda Vos

Lid                                                                       Peter Dijkstra

Taakverdeling.

Peter Dijkstra is per 1 augustus interim voorzitter in afwachting van de benoeming van de voorzitter door de ledenvergadering. Tinus van der Weide is gestopt met het voorzitterschap i.v.m.  zijn vertrek uit de wijk en woonplaats Winsum.

Klaas Rustema verantwoordelijk voor Zeisteam en Snoeiteam en redactie buurtbulletin.

Peter Dijkstra Website en redactie buurtbulletin.