Bestuurssamenstelling

Voorzitter                                                     Peter Dijkstra 

Secretaris                                                       vacant

Penningmeester                                         Linda Vos

Lid                                                                       Marjolein Zant ( plv. secretaris) 

Lid                                                                         Vacant