Correctie op buurtbulletin sept 2021

Je mag inderdaad groenafval bij de Appelhof deponeren als we vanuit de Appelhof al gras/hooi van het zeisen of snoeiafval vanuit het snoeiteam er hebben liggen. Als bestuur maken we dan melding bij de gemeente en dan wordt het opgehaald.

In het Buurtbulletin hebben we per abuis vermeld dat je helemaal geen groenafval mag deponeren bij de Appelhof.