Financiën.

Voor de kosten van onze eigen BV vragen we contributie. Voor de overige taken de Appelhof bijvoorbeeld vragen we structurele en incidentele subsidies.

De contributie bedraagt € 5,- per jaar. Graag overmaken op
Belangenvereniging ’t Oldehof Peerdewask
Rekeningnummer NL95 INGB 00068971 44
o.v.v. contributie jaar .. en adres …..

Hier zullen we in de toekomst ook onze jaarrekeningen en begrotingen publiceren.