Jaarvergadering 2020

Verslag digitale jaarvergadering.

Agenda.

 Agenda digitale jaarvergadering in afwijking van de normale gang van zaken houden we nu een digitale jaarvergadering van 15 september- 1 oktober 2020.  Als u als lid van de Belangenvereniging niet reageert dan stemt u in met de voorstellen. We gaan uit van een 100% aanwezigheidsquotum. Reageer via de mail: secretariaat@oldehof-peerdewask.nl

  1. Benoeming voorzitter. 

Het bestuur stelt voor om Peter Dijkstra voor 3 jaar te benoemen als voorzitter van de Belangenvereniging. Het bestuur had Peter al gevraagd om interim voorzitter te worden in afwachting besluitvorming van de vereniging.

Het bestuur stelt voor de volgende documenten vast te stellen:

2. Aftreedrooster.

3. Jaarrekening  2019 en balans 2019.

4. Jaarverslag 2019. 

5. Begroting 2021. 

Overige agenda punten.

6. Fietspad door Appelhof en langs spoor. 

Dit was hooguit een technische verkenning maar is geen alternatief. Het is echter formeel nog niet van tafel. Dus we blijven het volgen.

7. Nieuwe bestuursleden.

We zoeken nieuwe bestuursleden want het bestuur moet uit 5 leden bestaan en er zijn maar 3 meer over. 

8. Rondvraag.

Uw vragen worden hier ook digitaal beantwoord.

8.1. Tijdens de bezorging van het Buurtbulletin kreeg ik meteen al een vraag na de straatversiering van de Munsterweg. Het blijkt dat er een lichtweek is van 21 t/m 25 september onder het motto Back to the 50’s. Die informatie heeft ons als BV niet bereikt vandaar dat we ook verrast waren. Het is kortdag maar we kunnen wellicht iets doen. Ideeën?

Niet iedereen staat hier te juichen gezien de onderstaande reactie van onze (oud-)voorzitter Tinus van der Weide:

Een aantal verontruste burgers, niet alleen uit onze wijk, waaronder Marleen en ik maakt zich serieus zorgen over dit evenement. Het barst al van de toeristen in eigen dorp, hoezo anderhalve meter? dit leidt weer tot ophoping van mensen BBQ en dergelijke en dat terwijl het aantal Covid19 besmettingen in Het Hogeland oploopt. Wij zouden het willen ontraden en zullen in ieder geval niet deelnemen.