Jaarvergadering 2021

Agenda jaarvergadering 9 oktober 2021 om 10.30 bij het Raifhoeske bij de Ripperdaheerd aan de Hamrik 4.

 1. Opening
 2. Jaarverslag 2020.
 3. Jaarrekening 2020 en balans 2020.
 4. Begroting 2022.
 5. Benoeming Marjolein Zant als bestuurslid.
 6. Vacature bestuurslid.
 7. Aftreding/herbenoeming bestuursleden.
 8. Stand van zaken Appelhof
 • Snoeien fruitbomen
 • Zeisen.
 • Snoeien elzensingels voorjaar 2022

9. Peiling groenbeheer in de wijk. 

10. Rondvraag sluiting om 11.00 uur.

Download de stukken van agandapunten 2 -4

Onder voorbehoud goedkeuring volgt hieronder het verslag van de jaarvergadering.