Jaarvergadering 2022

Langs deze weg nodigen we alle leden van de Belangenvereniging uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van 10.30 uur – 12.00uur in Het Raifhoeske. Alle niet-leden zijn uiteraard ook welkom. Alle stukken voor deze jaarvergadering zijn onderaan deze agenda te downloaden.

Agenda.

  1. Opening.
  2. Vaststelling agenda; er kunnen nog agendapunten worden ingebracht; bij voorkeur van te voren. 

Ter vaststelling.

3. Het benoeming bestuurslid Linda Vos

4. Verslag vorige jaarvergadering.

5. Jaarverslag en jaarrekening 2021

6. Begroting 2023

Ter Informatie.

7. Aanschaf ruwterreinmaaier met subsidie uit het Dorpsbudget. 

8. Terugblik Snoeicursussen Vakland.

9. Samenwerkingen: Cosis, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en Enne Jansheerd Maarhuizen ( Staatsbosbeheer) en IVN Noord Groningen. 

10. Groen Strook tussen Peerdewask en Potvenne.

11. Het Groene Netwerk gemeente Het Hogeland.

Ter informatie en discussie.

12. Energietransitie gemeente Het Hogeland vanuit wijkgerichte aanpak; ter informatie en discussie

13. Omgevingsplan gemeente Het Hogeland; ter informatie en Discussie.

14. Rondvraag en sluiting.