Lid worden.

De belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask is een echte vereniging waarin we samen met alle leden ons inzetten voor een betere leefomgeving. En lossen we problemen gezamenlijk op.

Veel bewoners van ’t Oldehof en Peerdewask zijn al lid maar nog niet iedereen. Wordt ook lid een doe en praat mee met onze vereniging. Het kost slechts € 5,- per jaar. We hebben het liefst dat je dit overmaakt op :

NL35 RBRB 0709 9455 07

onder vermelding lidmaatschap en het jaartal.

Aanmelden kan via ons contactformulier op onze website. Maar je kan ook dit  downloaden en inleveren bij de Oldehof 49 (voorzitter) of Oldehof 18 ( plv. secretaris). Klik  op het aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier Lidmaatschap BVOP.

Of je kunt je ook aanmelden via het contactformulier op deze website en dan vermelden: Aanmelding lidmaatschap, naam, adres en email.

Waarom lid worden?

We leven in een tijd waarin de overheid niet meer alle wensen van burgers  kan realiseren,  maar dat het dat wel wil met burgers samen. Dat biedt voor onze vereniging veel kansen.  De wijk ligt er aantrekkelijk bij door onze inzet met steun van diezelfde overheid. We slagen er ook in diverse subsidie binnen te halen om dat nog verder te verbeteren. Dat maakt het aantrekkelijk om in onze wijk te wonen en te leven. We zijn ook een serieuze gesprekspartner van de gemeente bij de ontwikkelingen in de wijk. We zijn ook geen eendagsvlieg want dat doen we al 25 jaar.

Wat krijg je er voor terug?

  • regelmatig ontvang u het Buurtbulletin
  • worden uw vragen of klachten samen met de buurt verwerkt en ontvangt u een reactie van het bestuur.
  • jaarlijks kunt u mee praten op de jaarvergadering
  • doen we samen het snoeiwerk  1x per 3 jaar van de elzensingels rondom de wijk en de Appelhof
  • wordt u uitgenodigd voor evenementen in en rond de Appelhof