Overeenkomst gemeente en BV

Bron: Winsum Nieuws.

Vanmorgen ondertekende wethouder Harmannus Blok namens de gemeente Winsum een beheersovereenkomst met buurtvereniging Oldehof-Peerdewask voor boomgaard Appelhof in Winsum. Enthousiaste bewoners beheren zelf de hoogstamvruchtboomgaard. Zo verzorgen zij het knotten van de elzensingel, het onderhoud van schelpenpaden en het planten van bloembollen. Ook is er een snoeiteam, waarvan de leden speciaal daarvoor een cursus snoeien van vruchtbomen hebben gevolgd bij Landschapsbeheer Groningen. Gestreefd wordt naar een bloemrijke begroeiing. Om de bodem zo weinig mogelijk te verstoren maaien de bewoners met een zeis. Ook daarvoor hebben zij een cursus gevolgd. Lees verder Overeenkomst gemeente en BV

Wethouder onthult nieuwe lantaarnpalen met groen ledlicht.

Wethouder Hermannus Blok onthult nieuwe lantaarnpalen voor Appelhof en het fietspad naast Ripperdaheerd. Het zijn lantaarnpalen met groen ledlicht. De natuur werd er minder door verstoord en de lampen zijn efficiënter in stroomgebruik en levensduur. De keuze van lampen is in nauw overleg met onze BV en de direct aanwonenden tot stand gekomen

Zaterdag 30 augustus Boomgaarddag Winsum

Op zaterdag 30 augustus 2014 organiseren we een Boomgaarddag Winsum van         10.00-14.00 uur.

Officiële opening boomgaard Oldenzijl 10.00 uur

Om 10.00 vindt in samenwerking met Het Groninger Landschap de officiële opening van de boomgaard Oldenzijl ( 500m ten westen van Winsum) plaats dat dan tegelijkertijd de officiële opening is van de boomgaarddag Winsum. De officiële opening wordt verricht door een lid van het college van B&W en de directeur van Het Groninger Landschap.

Natuurmanifestatie in de Appelhof van 11.00-14.00 uur.

Aansluitend op deze opening zal in de Appelhof een natuurmanifestatie plaatsvinden middels een infomarkt, workshops (o.a. zeisen ), kinderactiviteiten en rondleidingen door de Appelhof van 11.00-14.00 uur met medewerking van :

 • Het Groninger Landschap
 • Landschapsbeheer Groningen
 • Winsum Schoon met een schoonmaakactie in de buurt
 • Pomologen (appel- en fruitdeskundigen)
 • Bomenwerkgroep Winsum
 • Snoeiteam fruitbomen Appelhof en Oldenzijl
 • Cultuurhistorische vereniging Winsum/Obergum Winshem
 • Tevens zijn er mensen vertegenwoordigd die in deskundige, ambachtelijke of creatieve zin zijn betrokken bij dit soort natuurterreinen.. ( bv. kunstschilder, imker, wijnmaker etc.  )
 • Demonstratie zeisteam, rondleiding in de boomgaard etc.
 • Kinderactiviteiten in  de kindertent met o.a.:
  • digitale fotowedstrijd voor kinderen wie de mooiste foto maakt van de Appelhof

Cultuurhistorische wandeling en fietstocht om 14.00 uur.

Als onderdeel van deze manifestatie worden er om 14.00 uur de volgende activiteiten nieuwjaarswandeling 2_clip_image002georganiseerd:

 • fietsCultuurhistorische wandeling tussen de Appelhof en Oldenzijl van 9 km van 14.00-17.00 uur o.l.v. gidsen van Het Groninger Landschap
 • Fietstocht van 35 km langs 7 hoogstamfruit boomgaarden  in de regio van 14.00-17.00 uur m.m.v. de boomgaarden in de regio.

“Het hoe en waarom”.

Om in een breder verband extra aandacht te schenken aan onze hoogstam fruitboomgaard heeft de belangenvereniging  besloten een “boomgaardendag” te organiseren in de Appelhof. Oorspronkelijk wilden we een plukdag houden maar dat is lastig te plannen omdat we ruim van te voren niet weten wanneer het fruit plukrijp is.  Al meer dan 15 jaar zetten we ons als buurt, in samenwerking met gemeente en Landschapsbeheer Groningen, in voor het behoud en onderhoud van de Appelhof. Jaarlijks organiseren we activiteiten als bijv. snoeiwerkzaamheden, plaatsen van een insektenhotel etc.  Tevens hebben we sinds dit jaar een eigen, door Landschapsbeheer Groningen, opgeleid snoeiteam die zelfstandig het snoeiwerk van de fruitbomen uitvoert. Het snoeiteam van onze boomgaard zal ook het snoeiwerk van de fruitbomen van boomgaard  Oldenzijl op zich nemen.

 

 

 

Impressie aanplant fruitbomen Oldenzijl

Het snoeiteam Winsum en vrijwilligers van het Groninger Landschap hebben 30 fruitbomen geplant in het kader van het herstel van het gebied rondom Oldenzijl. Onder leiding van pomoloog Harrie van der Laan heeft iedereen een puike prestatie afgeleverd. Voor meer interesse in welke fruitbomen zijn geplant gaan naar de pagina van Oldenzijl of klik hier.
Zie onder de foto’s van de aanplant van 30 fruitbomen op Oldenzijl.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Persbericht aanplant fruitbomenplant Oldenzijl

header80e154
Oldenzijl_foto_M._Schuurman2d9366f5081fe4649d
WINSUM – Aanplant fruitboomgaard Oldenzijl
Vrijdagochtend 11 april worden op het terreintje Oldenzijl van Het Groninger Landschap ten westen van Winsum fruitbomen aangeplant.

De bomen worden geplant door vrijwilligers van Het Groninger Landschap en het snoeiteam van de fruitboomgaard de Appelhof van de Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask uit Winsum. In totaal worden 30 hoogstam-fruitbomen aangeplant, bestaande uit oude Groninger appel-, peren- en pruimenrassen. Met de aanplant vindt herstel plaats van de historische fruitboomgaard.

De aanplant is onderdeel van het project ‘Landschappelijk herstel Oldenzijl’. Dit project is onderdeel van het Gebiedsproces Reitdiepdal. Doel van het project is versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarde. Eerder is de singelbeplanting gesnoeid en een gedempte ringsloot hergraven. Onder de fruitbomen wordt een bloemenmengsel ingezaaid. Op het nog te plaatsen infopaneel kunnen wandelaars van het langs het terrein lopende Pieterpad lezen over de geschiedenis van deze bijzondere plek en een appeltje voor onderweg plukken.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen en de provincie Groningen.

foto: M. Schuurman

Groep 8 Piramiden maakt bijenhotel.

Leerlingen van groep 8 van de basisschool De Piramiden hebben vrijdagmiddag 28 maart 2014 een bijenhotel gemaakt voor de Appelhof in Winsum.

De Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask heeft het initiatief genomen om de school te benaderen om een dergelijk bijenhotel te maken. Met middelen het Prins Bernhard Cultuurfonds, in het kader van het project Groene Knopen en Rode Draden,  via Landschapsbeheer Groningen is een casco gemaakt van een bijenhotel door Werkpro Ewsum in Middelstum. De leerlingen hebben de bijenhotel afgebouwd. Met behulp van Werkpro Ewsum is het gevaarte vervolgens geplaatst. Naast de bijenhotel hebben de leerlingen ook vogelkastjes gemaakt en opgehangen rond de Appelhof en  extra bessenstruiken langs de randen geplant.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Vogelhuisjes met begeleiding van Ronnie.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Bessenstruiken planten o.l.v. Ewout

In toenemende mate sterven bijen uit die noodzakelijk zijn voor de bevruchting van bloemen, planten en ook fruitbomen. Daarmee loopt ook onze voedselvoorziening gevaar.  De sterfte van bijen wordt veroorzaakt door een lagere weerstand ten gevolge van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door extra mogelijkheden te creëren waar bijen kunnen nestelen en vertoeven worden overal in het land bijen- en insectenhotels geplaatst. Het gaat hier niet om bijenvolken zoals bij een imker maar om de zogenaamde solitaire of wilde bijen. In Nederland zijn ongeveer 350 soorten wilde bijen. Ze zijn niet gevaarlijk en ze steken ook niet omdat de angel te klein is om door de huid te prikken. Ze maken hun nesten in kleine gaten variërend van 3-8 mm. Ze leggen een ei en voedsel in deze gaten en metselen de ingang dan dicht. Vandaar dat ze ook wel metselbijen worden genoemd. Als een ei uitkomt wordt het voedsel genuttigd. Als de bij voldoende is gegroeid breekt hij de gemetselde ingang zelf open.