Overeenkomst gemeente en BV

Bron: Winsum Nieuws.

Vanmorgen ondertekende wethouder Harmannus Blok namens de gemeente Winsum een beheersovereenkomst met buurtvereniging Oldehof-Peerdewask voor boomgaard Appelhof in Winsum. Enthousiaste bewoners beheren zelf de hoogstamvruchtboomgaard. Zo verzorgen zij het knotten van de elzensingel, het onderhoud van schelpenpaden en het planten van bloembollen. Ook is er een snoeiteam, waarvan de leden speciaal daarvoor een cursus snoeien van vruchtbomen hebben gevolgd bij Landschapsbeheer Groningen. Gestreefd wordt naar een bloemrijke begroeiing. Om de bodem zo weinig mogelijk te verstoren maaien de bewoners met een zeis. Ook daarvoor hebben zij een cursus gevolgd. Lees verder Overeenkomst gemeente en BV

Wethouder onthult nieuwe lantaarnpalen met groen ledlicht.

Wethouder Hermannus Blok onthult nieuwe lantaarnpalen voor Appelhof en het fietspad naast Ripperdaheerd. Het zijn lantaarnpalen met groen ledlicht. De natuur werd er minder door verstoord en de lampen zijn efficiënter in stroomgebruik en levensduur. De keuze van lampen is in nauw overleg met onze BV en de direct aanwonenden tot stand gekomen

Zaterdag 30 augustus Boomgaarddag Winsum

Op zaterdag 30 augustus 2014 organiseren we een Boomgaarddag Winsum van         10.00-14.00 uur.

Officiële opening boomgaard Oldenzijl 10.00 uur

Om 10.00 vindt in samenwerking met Het Groninger Landschap de officiële opening van de boomgaard Oldenzijl ( 500m ten westen van Winsum) plaats dat dan tegelijkertijd de officiële opening is van de boomgaarddag Winsum. De officiële opening wordt verricht door een lid van het college van B&W en de directeur van Het Groninger Landschap.

Natuurmanifestatie in de Appelhof van 11.00-14.00 uur.

Aansluitend op deze opening zal in de Appelhof een natuurmanifestatie plaatsvinden middels een infomarkt, workshops (o.a. zeisen ), kinderactiviteiten en rondleidingen door de Appelhof van 11.00-14.00 uur met medewerking van :

 • Het Groninger Landschap
 • Landschapsbeheer Groningen
 • Winsum Schoon met een schoonmaakactie in de buurt
 • Pomologen (appel- en fruitdeskundigen)
 • Bomenwerkgroep Winsum
 • Snoeiteam fruitbomen Appelhof en Oldenzijl
 • Cultuurhistorische vereniging Winsum/Obergum Winshem
 • Tevens zijn er mensen vertegenwoordigd die in deskundige, ambachtelijke of creatieve zin zijn betrokken bij dit soort natuurterreinen.. ( bv. kunstschilder, imker, wijnmaker etc.  )
 • Demonstratie zeisteam, rondleiding in de boomgaard etc.
 • Kinderactiviteiten in  de kindertent met o.a.:
  • digitale fotowedstrijd voor kinderen wie de mooiste foto maakt van de Appelhof

Cultuurhistorische wandeling en fietstocht om 14.00 uur.

Als onderdeel van deze manifestatie worden er om 14.00 uur de volgende activiteiten nieuwjaarswandeling 2_clip_image002georganiseerd:

 • fietsCultuurhistorische wandeling tussen de Appelhof en Oldenzijl van 9 km van 14.00-17.00 uur o.l.v. gidsen van Het Groninger Landschap
 • Fietstocht van 35 km langs 7 hoogstamfruit boomgaarden  in de regio van 14.00-17.00 uur m.m.v. de boomgaarden in de regio.

“Het hoe en waarom”.

Om in een breder verband extra aandacht te schenken aan onze hoogstam fruitboomgaard heeft de belangenvereniging  besloten een “boomgaardendag” te organiseren in de Appelhof. Oorspronkelijk wilden we een plukdag houden maar dat is lastig te plannen omdat we ruim van te voren niet weten wanneer het fruit plukrijp is.  Al meer dan 15 jaar zetten we ons als buurt, in samenwerking met gemeente en Landschapsbeheer Groningen, in voor het behoud en onderhoud van de Appelhof. Jaarlijks organiseren we activiteiten als bijv. snoeiwerkzaamheden, plaatsen van een insektenhotel etc.  Tevens hebben we sinds dit jaar een eigen, door Landschapsbeheer Groningen, opgeleid snoeiteam die zelfstandig het snoeiwerk van de fruitbomen uitvoert. Het snoeiteam van onze boomgaard zal ook het snoeiwerk van de fruitbomen van boomgaard  Oldenzijl op zich nemen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: