Impressie aanplant fruitbomen Oldenzijl

Het snoeiteam Winsum en vrijwilligers van het Groninger Landschap hebben 30 fruitbomen geplant in het kader van het herstel van het gebied rondom Oldenzijl. Onder leiding van pomoloog Harrie van der Laan heeft iedereen een puike prestatie afgeleverd. Voor meer interesse in welke fruitbomen zijn geplant gaan naar de pagina van Oldenzijl of klik hier.
Zie onder de foto’s van de aanplant van 30 fruitbomen op Oldenzijl.

Deze diashow vereist JavaScript.

Persbericht aanplant fruitbomenplant Oldenzijl

header80e154
Oldenzijl_foto_M._Schuurman2d9366f5081fe4649d
WINSUM – Aanplant fruitboomgaard Oldenzijl
Vrijdagochtend 11 april worden op het terreintje Oldenzijl van Het Groninger Landschap ten westen van Winsum fruitbomen aangeplant.

De bomen worden geplant door vrijwilligers van Het Groninger Landschap en het snoeiteam van de fruitboomgaard de Appelhof van de Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask uit Winsum. In totaal worden 30 hoogstam-fruitbomen aangeplant, bestaande uit oude Groninger appel-, peren- en pruimenrassen. Met de aanplant vindt herstel plaats van de historische fruitboomgaard.

De aanplant is onderdeel van het project ‘Landschappelijk herstel Oldenzijl’. Dit project is onderdeel van het Gebiedsproces Reitdiepdal. Doel van het project is versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarde. Eerder is de singelbeplanting gesnoeid en een gedempte ringsloot hergraven. Onder de fruitbomen wordt een bloemenmengsel ingezaaid. Op het nog te plaatsen infopaneel kunnen wandelaars van het langs het terrein lopende Pieterpad lezen over de geschiedenis van deze bijzondere plek en een appeltje voor onderweg plukken.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen en de provincie Groningen.

foto: M. Schuurman

Groep 8 Piramiden maakt bijenhotel.

Leerlingen van groep 8 van de basisschool De Piramiden hebben vrijdagmiddag 28 maart 2014 een bijenhotel gemaakt voor de Appelhof in Winsum.

De Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask heeft het initiatief genomen om de school te benaderen om een dergelijk bijenhotel te maken. Met middelen het Prins Bernhard Cultuurfonds, in het kader van het project Groene Knopen en Rode Draden,  via Landschapsbeheer Groningen is een casco gemaakt van een bijenhotel door Werkpro Ewsum in Middelstum. De leerlingen hebben de bijenhotel afgebouwd. Met behulp van Werkpro Ewsum is het gevaarte vervolgens geplaatst. Naast de bijenhotel hebben de leerlingen ook vogelkastjes gemaakt en opgehangen rond de Appelhof en  extra bessenstruiken langs de randen geplant.

Deze diashow vereist JavaScript.

Vogelhuisjes met begeleiding van Ronnie.

Deze diashow vereist JavaScript.

Bessenstruiken planten o.l.v. Ewout

In toenemende mate sterven bijen uit die noodzakelijk zijn voor de bevruchting van bloemen, planten en ook fruitbomen. Daarmee loopt ook onze voedselvoorziening gevaar.  De sterfte van bijen wordt veroorzaakt door een lagere weerstand ten gevolge van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door extra mogelijkheden te creëren waar bijen kunnen nestelen en vertoeven worden overal in het land bijen- en insectenhotels geplaatst. Het gaat hier niet om bijenvolken zoals bij een imker maar om de zogenaamde solitaire of wilde bijen. In Nederland zijn ongeveer 350 soorten wilde bijen. Ze zijn niet gevaarlijk en ze steken ook niet omdat de angel te klein is om door de huid te prikken. Ze maken hun nesten in kleine gaten variërend van 3-8 mm. Ze leggen een ei en voedsel in deze gaten en metselen de ingang dan dicht. Vandaar dat ze ook wel metselbijen worden genoemd. Als een ei uitkomt wordt het voedsel genuttigd. Als de bij voldoende is gegroeid breekt hij de gemetselde ingang zelf open.

%d bloggers liken dit: