Plan Natuureducatie Winsum en nieuwe berging Appelhof

Plan Natuureducatie Winsum gaat door!!!!

We hebben geweldig nieuws. De stichting Winsum Zuidoost waar we mee samenwerken kan na 13 maanden voorbereiding eindelijk melden dat het Natuureducatieplan Winsum m.i.v.  12 oktober met het nieuwe schooljaar van start gaat. Alle scholen uit Winsum krijgen nu de mogelijkheid om met behulp van leskisten en gastdocenten in de buitenlucht een enorm scala aan onderwerpen te behandelen. Het gaat om natuur- duurzaamheid- en. De onderdelen maken deel uit van het schoolprogramma. Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Winsum doen mee. Veel terreinen in en rond het dorp lenen zich uitstekend voor allerlei educatieve excursie en alle terreinbeheerders werken ook mee aan dit plan. Voor dit doel worden vrijwilligers gezocht: vrijwilligers natuureducatie, beheerders leskistendepot en begeleiders van de nog op te richten Rangergroep. Kijk snel op de website: http://www.natuureducatie-winsum/wordpress, die nog in ontwikkeling is, voor meer info en voor opgave als vrijwilliger. Het Natuureducatieplan wordt qua investering mede mogelijk gemaaktdoor het Loket Leefbaarheid in het kader van Kansrijk Groningen en de Wierdastichting in Winsum en nog een derde fonds dat wordt later bekend gemaakt. Voor de jaarlijkse exploitatielasten draagt de gemeente via cofinanciering 50% bij de komende 2,5 jaar en de scholen betalen ook 50% van de jaarlijkse exploitatielasten. Dus wilt u uw kennis en ervaring t.a.v. specifieke natuur en duurzaamheid met de kinderen delen in de buitenlucht. Meld je dan aan via de website of via Facebook en Nextdoor. En vindt u het leuk om het depot van leskisten te beheren geef of om in de loop van het volgend schooljaar de Rangergroep te begeleiden geef u dan gauw op via de website of sociale media.

Nieuwe berging Appelhof.

We kunnen ook een berging realiseren i.s.m. de St. Winsum Zuidoost. We kunnen al ons materieel kwijt in deze berging en de St. Winsum Zuidoost kan het gebruiken als depot voor alle leskisten.  Ergens in de periode juni-augustus wordt de berging gebouwd op het grondgebied van de gemeente naast de bestaande schuur van de Ripperdaheerd en geschilderd in dezelfde kleuren als de schuur. Deze berging wordt financieel mogelijk gemaakt door het Loket Leefbaarheid en de Provincie Groningen.

De opening vindt plaats op 12 oktober van 16.30-18.00 uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.