Privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken.

De Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask, hierna te noemen BVOP, verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken na opgave en onder toestemming van de aanvrager:

 1. Leden van de vereniging.
 • Voor en Achternaam
 • Straat en Huisnummer
 1. Vrijwilligers zeisteam en snoeiteam.
 • Voor en achternaam.
 • Emailadres
 • Adres: Straat, huisnummer, PC. Woonplaas
 • telefoon
 • specifieke deskundigheid t.b.v. zeisteam en of snoeiteam.

3. Digitale Nieuwsbrieflezers.

 • Naam en achternaam
 • Emailadres

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft in het algemeen niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Voorts raden we ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via natuureducatiewinsum@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

 1. Waarom we gegevens nodig hebben

De BVOP verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 1. Leden van de vereniging.
 • Vanwege lidmaatschap van de vereniging
 • Oproep tot vergadering van de ledenvergadering
 1. Vrijwilligers Zeisteam en Snoeiteam.
 • Ten behoeve van communicatie en organisatie van respectieve lijk zeisteam en snoeiteam.
 1. Digitale Nieuwsbrieflezers.
 • Toezending van de (mogelijk toekomstige) digitale nieuwsbrief om de leden van de nodige communicatie te voorzien.
 1. Hoe lang we gegevens bewaren

De BVOP zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn:

 1. Leden.

Zolang het lidmaatschap van toepassing is en uiterlijk 1 maand na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens vernietigd.

 1. Vrijwilligers zeisteam en snoeiteam;

Zolang het vrijwilligerscontract van toepassing tot maximaal 1 maand na beëindiging van het vrijwilligerscontract.

 1. Nieuwsbrieflezers.

Zolang men geabonneerd is op onze nieuwsbrief, en uiterlijk 1 maand na beëindiging van het abonnement worden de gegevens vernietigd.

De BVOP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. In kaart brengen websitebezoek

De BVOP gebruikt cookies en we verzamelen alleen statistische gegevens van de websites en hiervoor vragen we expliciet toestemming bij bezoek aan de website.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: secretariaat@oldehof-peerdewask.nl.spig.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De BVOP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 1. Beveiliging

De BVOP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website.