Welkom

Aan de oostzijde van het NS station ligt de wijk ’t Oldehof en Peerdewask in het hart van het dorp Winsum(Gr.).

De naam ’t Oldehof stamt van de voormalige fruitteeltboomgaard waar de wijk is ingepast in de bestaande structuur. Een gedeelte van de boomgaard met hoogstamfruitbomen  is in stand gehouden en grenst aan de wijk in wat nu heet de Appelhof. De belangrijkste taan van de Belangenvereniging is de instandhouding en optiomaliseren van de Appelhof als hoogstam fruitboomgaard met meer dan 50 verschillende soorten rassen van cultuurhistorische waarde.