Zeisteam

Sinds 2014 functioneert er ook een zeisteam pm het gras te maaien van de Appelhof.

Door dit  niet met grote machines te doen verbetert de kwaliteit van de bodem voor de Appelhof.  De biodiversiteit van de ondergroei van de bodem neemt daardoor toe, hetgeen weer ten goede komt aan de fruitbomen.

Er is een zeisteam actief van 11 mensen uit Winsum en omgeving. Klaas Rustema coördineert vanuit het bestuur  alle werkzaamheden t.b.v. dit zeisteam.