Persbericht aanplant fruitbomenplant Oldenzijl

header80e154

WINSUM – Aanplant fruitboomgaard Oldenzijl
Vrijdagochtend 11 april worden op het terreintje Oldenzijl van Het Groninger Landschap ten westen van Winsum fruitbomen aangeplant.

De bomen worden geplant door vrijwilligers van Het Groninger Landschap en het snoeiteam van de fruitboomgaard de Appelhof van de Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask uit Winsum. In totaal worden 30 hoogstam-fruitbomen aangeplant, bestaande uit oude Groninger appel-, peren- en pruimenrassen. Met de aanplant vindt herstel plaats van de historische fruitboomgaard.

De aanplant is onderdeel van het project ‘Landschappelijk herstel Oldenzijl’. Dit project is onderdeel van het Gebiedsproces Reitdiepdal. Doel van het project is versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarde. Eerder is de singelbeplanting gesnoeid en een gedempte ringsloot hergraven. Onder de fruitbomen wordt een bloemenmengsel ingezaaid. Op het nog te plaatsen infopaneel kunnen wandelaars van het langs het terrein lopende Pieterpad lezen over de geschiedenis van deze bijzondere plek en een appeltje voor onderweg plukken.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen en de provincie Groningen.

foto: M. Schuurman

Geef een reactie