Natuurwerkdag zaterdag 4 november.

Doe mee met de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 4 november van 9.15 uur tot 13.00 uur.

We gaan 1/3 van de 200 Elzen snoeien rondom de Appelhof. De takken verwerken we in takkenrillen en een deel naar de wegkant. Materieel is aanwezig en we verzorgen ook de catering.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is appelhof-werkdag.jpg

Kijk hier op www.natuurwerkdag.nl naar deze klus.

Oogstfeest in de Appelhof

  • Mobiele Fruitpers Golden Raand
  • Zelfpluk met telescopische plukmand
  • Minimarkt verkoop eigen (verwerkt) fruit
  • Workshops voor beginners: snoeien, zeisen, biodiversiteit
  • Wedstrijd: Heel Winsum bakt eigen fruit”
  • Levend Ganzenbord voor kinderen

 10.00 uur – 16.00 uur

 Appelhof Winsum (achter NS Station)

Of doe mee als vrijwilliger op deze dag. Geef je op via het online formulier hier naast of (smartphonegebruikers)hieronder.

Aktie: Doneer een zeis

Er was in mei veel belangstelling voor de Open Zeisdagen in Winsum.  Er was dusdanig veel belangstelling dat we nu zeisen tekort komen. Dat bracht ons op het idee het publiek in Noord Groningen te vragen of ze ergens op zolder of achteraf in een schuur wellicht nog een zeis hebben staan die niet meer gebruikt wordt. We willen wel graag complete zeisen die nog een redelijke conditie zijn. Vul hieronder uw gegevens in.

Cadeau!!!

Spontaan hebben we een zeis ontvangen van mw. Jeannine Meier-van der Ven uit Oldenzijl. Ze vond ons initiatief van Open Zeisdagen en onze inspanning voor de Appelhof dermate sympathiek dat ze ons haar zeis heeft geschonken die ze toch niet meer kon hanteren. Van oorsprong is de zeis van de fam. Bolhuis uit Oldenzijl.

We zijn bijzonder blij en dankbaar voor deze spontane gift en zullen het na onderhoud gaan inzetten in de Appelhof.

Buurt- en Appelhofbulletin via mail

We willen het liefst z.s.m. overstappen naar de digitale versie van ons Buurt- en Appelhofbulletin.

Alle buurtgenoten van de ’t Oldehof en Peerdewask en geïnteresseerden kunnen de Buurt- en Appelhofbulletin via hun mailbox ontvangen. Alle vrijwilligers krijgen het ook vanaf nu ook het Buurt- Appelhofbulletin in hun mailbox.

Buurt en Appelhofbulletin

Abonneer je op onze Buurt- en Appelhofbulletin.

 


De reden om hiertoe over te gaan is kostenbeperking en ook om minder tijd kwijt te zijn aan de druk en verspreiding van dit Bulletin.

Jaarvergadering verplaatst naar 1 april

De oorspronkelijke datum van de jaarvergadering van 18 februari is verplaatst naar 1 april.

Op 18 februari zal het snoeiteam actief zijn en dat is niet handig om 2 activiteiten tegelijkertijd te houden vandaar dat het verplaatst is. De verplaatsing naar 1 april is geen grap. Maar we staan natuurlijk altijd open voor ene goeie grap op de jaarvergadering. De vergadering begint om 10.30 uur met koffie.

In de tweede helft van maart ontvangen jullie het Buurtbulletin met de agenda en de overige stukken staan dan tegelijkertijd op deze website.

Opening Klaas Rustemapad.

Uitnodiging onthulling Klaas Rustemapad!!

Op donderdag 22 december zal het naamloze schuine pad door de Appelhof worden onthuld als het Klaas Rustemapad. Daaarmee eren we postuum de grote  jarenlange inzet en verdienste van Klaas voor de Appelhof. Het pad zal niet een officieel geregistreerd pad worden. De onthulling vindt plaats in het bijzijn van de familie op: donderdagmiddag 22 december om 15.00 uur.

Brief Railinfratrust/ Prorail

We hebben de eigenaar van de strook langs het spoor aan de spoorzijde aangeschreven om onderhoud te plegen wegens gevaar omwonenden reizigers en de Appelhof en tevens hen gevraagd de omgevallen boom te verwijderen. Eigenaar is sinds 2018 Railinfratrust een BV van Prorail. De brief is op 23 november 2022 verzonden per contactformulier en per post.

Snoeiteam Appelhof zoekt versterking.

De hoogstam fruitboomgaard de Appelhof is al tijden een Pronkjewail van Winsum en om dat zo te houden heeft het vrijwillige snoeiteam versterking nodig. Concreet betekent dit, dat in de wintermaanden een aantal zaterdagen wordt gesnoeid aan de 130 hoogstam fruitbomen in de Appelhof. In de zomermaanden wordt er dan nog wat bijgesnoeid maar de hoofdmoot van de inzet valt in de wintermaanden.

Voor het snoeien is wel enige kennis van zaken nodig en daarom start er op dinsdag 18 januari in het Terracollege in Winsum een snoeicursus met 1 avond theorie en aansluitend 2 zaterdagen praktijk. Deze opleiding wordt verzorgd door Vakland het Hogeland en is kosteloos. De docent is Harry van der Laan, die het snoeiteam ook gaat begeleiden. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor deze opleiding. Klik hier voor aanmelding voor 4 januari via het contactformulier op deze website.

In Memoriam Klaas Rustema

Liefde voor natuur.

Vandaag hebben we afscheid moeten nemen van Klaas Rustema onze secretaris maar bovenal onze man van de Appelhof.

Klaas zijn liefde voor de natuur blijkt overdadig uit zijn tuin. De hoeveelheid bloemen, planten, bomen, groenten en hoogstam fruitbomen in zijn tuin is ongekend. Ook een glazen kas ontbreekt uiteraard niet. Als ik met Klaas in zijn tuin wilde overleggen dan moest  ik me eerst langs heesters, metershoge bloemen, slingerpaadjes en een fruitboom wurmen.  Maar het bleef niet bij zijn eigen tuin.

Klaas zijn grote passie; De Appelhof.

De naast gelegen Appelhof was zijn grote liefde. Meer dan 25 jaar geleden hebben we tegen elkaar gezegd;  “Als we wat willen met de Appelhof, dan moeten we ons gaan organiseren want op deze manier is de Appelhof ten dode opgeschreven”. Er werd vervolgens een eigen Belangenvereniging opgericht voor behoud en verbetering van de Appelhof.   

De gemeente werd benaderd. Die hadden in eerste instantie moeite met initiatieven van burgers die zo hun eigen ideeën hadden over groenbeheer.  Dat stuitte bij Klaas wel eens op onbegrip, maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Het contact met Landschapsbeheer Groningen bracht uitkomst. En van lieverlee draaide de houding van de gemeente en provincie helemaal om. De provincie, met toen nog gedeputeerde Beukema, stelde eenmalig geld beschikbaar voor renovatie van zo’n unieke plek in het hart van Winsum. En met de gemeente werd een overeenkomst gesloten over het beheer van de Appelhof.

Een eigen snoeiteam.

Eerst werd er nog gesnoeid met de snoeibrigade van Landschapsbeheer Groningen maar allengs ontstond bij Klaas het idee; er zijn zoveel fruitbomen dat een eigen snoeiteam uitkomst zou kunnen bieden. Zo gezegd zo gedaan en behulp van vrijwilligers uit de buurt en uit Winsum en wijde omgeving is een eigen snoeiteam samengesteld. En Klaas coördineerde het snoeiteam. 

Eigen materieel. 

Het materiaal werd steeds geleend van Landschapsbeheer Groningen, maar dat was toch el erg lastig. “Kunnen we zelf niet aan subsidies komen voor eigen materiaal” zei Klaas.  Bij het Lokaal Loket vonden we gehoor en voor een paar duizend euro konden we het het benodigde materieel aanschaffen.  En Klaas verzorgde de aanschaf en het beheer van al het materieel. 

Een eigen zeisteam.

Klaas ergerde zich regelmatig aan de veel te zware machines in de Appelhof om het gras te maaien en het strooisel af te voeren. Klaas zei: “Dat moet toch echt anders; de bomen gaan er aan kapot en de grond wordt helemaal samengedrukt”. Op een middag wordt er voorzichtig op mijn keukendeur geklopt.  Ik vraag me niet eens af wie het, er is maar één die zo op mijn keukendeur klopt; Klaas. “Mot eem met tie proatn. Ik wil aig’n zeisteam”.  Ik zeg “Klaas weet je wel waar je aan begint zo’n groot terrein dat lukt je toch nooit. Hoeveel zeisers heb je dan wel niet nodig?” Klaas laat zich door mijn bedenkingen ( u raadt het al) niet uit  het veld slaan. En zo geschiede er kwam een zeisteam en Klaas coördineerde het hele zeisteam.   

Een eigen berging. 

Maar waar laat je al dat materieel. We konden een schuurtje lenen van een van de bewoners van de Ripperdaheerd. Maar die bewoner ging verhuizen en toen hadden we geen schuur meer. En zo raakte de schuur van Klaas overvol.  Er kwam een nieuw idee boven drijven om een eigen berging te realiseren. De middelen konden verworven worden dankzij vele subsidiegevers en fondsen voor een berging op gemeentegrond. En zo geschiede; het  Klaas coördineerde het hele bouwproces van de berging en alle eigen werkzaamheden en inrichting van de berging.  

Het Raifhoeske

Een eigen bankje.

In 2020 hebben een aantal grote kersenbomen de droogte niet overleeft en de vraag kwam naar voren: wat gaan we daarmee doen.  De een zegt het is veel geld waard en de ander wil het wel als brandhout verkopen. Als een advertentie op Marktplaats niks oplevert weet Klaas wel raad: “We maken er een bankje en een tafel van en ik heb al geïnformeerd bij Werkpro die willen dat wel voor ons doen”. En Klaas coördineerde ook dit projectje. 

Een eigen pad; het Klaas Rustemapad?

Met lood in de schoenen heb ik onlangs Klaas toch maar gepolst. Klaas was wars van gewichtigheid en bestuurlijke drukte. Ik moest daarom al mijn moed bij elkaar schrapen en hem de vraag voorleggen: “Als bestuur willen we de gemeente vragen het naamloze schuine pad door de Appelhof naar jouw te vernoemen; hoe vindt je dat”. Hij keek even verrast maar daarna begonnen zijn ogen te twinkelen en hij was zichtbaar aangedaan en hij vond het prachtig. 

Tot Slot. 

We gedenken een heel bijzondere man, wars van poeha, maar die velen inspireerde met zijn passie voor natuur en de Appelhof in het bijzonder. Klaas zijn passie werd nergens fanatiek want hij had oog voor de mensen om hem heen en  “je werd heel snel met hem eigen”. 

Klaas was zich er van bewust dat hij niet lang meer te leven had, maar hij was daar zeer toegankelijk en openhartig over en heeft dat met bewonderenswaardige moed gedragen.  Hij heeft ons op het hart gedrukt om zijn levenswerk voort te zetten met de Appelhof. We kunnen Klaas zeker niet vervangen maar we zijn wel zeer gemotiveerd om zijn werk voort te zetten waardoor hij het ook kon loslaten.

Klaas; lieve vriend, beste medebestuurslid, geliefde buur; rust zacht.

Peter Dijkstra

Voorzitter Belangenvereniging ’t Oldehof en Peerdewask

Correctie op buurtbulletin sept 2021

Je mag inderdaad groenafval bij de Appelhof deponeren als we vanuit de Appelhof al gras/hooi van het zeisen of snoeiafval vanuit het snoeiteam er hebben liggen. Als bestuur maken we dan melding bij de gemeente en dan wordt het opgehaald.

In het Buurtbulletin hebben we per abuis vermeld dat je helemaal geen groenafval mag deponeren bij de Appelhof.

Appels naar voedselbank en Terra

Veel mensen weten de weg naar de Appelhof wel te vinden voor een lekker maaltje appels. Sinds kort rapen en plukken de cliënten van Cosis ook de appels die anders liggen te rotten. De appels in goede conditie gaan naar de voedselbank en de rest gaat naar Terra om er appelmoes of andere producten van de te maken. Het is natuurlijk prachtig dat de inzet voor natuur en duurzaamheid, nu ook verrijkt wordt met sociale doelstelling van dagbesteding, onderwijs en solidariteit met degene die het niet zo goede getroffen hebben in onze maatschappij.

Samenwerking met Cosis

Vanaf het komend jaar gaan de BVOP en Cosis samenwerken bij het onderhoud van de Appelhof. Cosis is begeleidt bewoners en cliënten met een verstandelijke of psychische beperking en zo zijn ze voor dagbesteding actief bij het hertenkamp de Borgstee. Aangezien ze nog ruimte hebben voor andere werkzaamheden gaan ze het zeisteam en snoeiteam assisteren. Met name het transport van gesnoeide takken en het aanharken en transport van het gemaaid gras,

We zijn blij dat wij wat meer assistentie hebben en deze mensen ook weer een stuk zinvolle dagbesteding kunnen bieden. Ze worden altijd begeleid bij hun werkzaamheden.

Digitale jaarvergadering 2020.

Op de pagina Jaarvergadering 2020 vindt u de complete agenda en bijgevoegde stukken. Reageer voor 1 oktober.

Het bestuur heeft besloten om in afwijking van de statuten een digitale jaarvergadering te houden van 15 september tot 1 oktober vanwege de bijzondere omstandigheden omtrent corona. Klik hier voor de pagina Jaarvergadering 2020.

Als je niet reageert als lid van de Belangenvereniging stem je in met de voorstellen.

21 nieuwe fruitbomen!

Vandaag heeft de gemeente 21 nieuwe fruitbomen geplant onder het toeziend oog van Klaas Rustema en Harrie van der Laan onze adviseur. Klaas en Harrie hebben de bomen uitgezocht bij de historische vruchtboomkwekerij Baggelhof in Nietap. De appelhof is nu weer compleet. Vorig jaar zomer zijn er 15 bomen gerooid vanwege bacterievuur. Met het vervangen van nog een paar dode bomen is de Appelhof nu weer compleet.

De bikkels van ’t Oldehof en Peerdewask

Hevige regen en een stevige wind werden getrotseerd door de bikkels van ’t Oldehof en Peerdewask bij het snoeien van 200 elzen van de elzensingels van de Appelhof en Harssema’s pad. Een keer per 2 of 3 jaar worden de elzen geknot. Ook werd het zwerfafval opgeruimd. Chapeau voor alle bewoners die mee hebben gedaan!!

Elzensnoei Appelhof 16 maart.

Als buurt willen we de elzensingels rondom de Appelhof en het Harssema’s pad opnieuw snoeien op zaterdag 16 maart van 9.00-16.00 uur . We hebben veel handen nodig voor dit werk”
• Snoeiers
• Takkensjouwers
• Rommelopruimers
• Catering voor koffie en lunch
Via de onderstaande strookje  van de Buurtbulletin van februari dat in de buurt bezorgd is kunt u zich alvast opgeven. Dat geldt ook voor de cateraars graag aanvinken wat uw wilt bijdragen. Online kunt u zich ook opgeven  klik dan hier. 

We starten op het trapveldje om 9.00 uur in de Appelhof.

Samenwerking.
De rommelopruimers werken nauw samen met “Winsum Schoon” en de Stichting Winsum Zuidoost die ook nog in de rest van Ripperda en Potmaar actief zullen zijn.

NL Doet.
We hebben deze buurtklus ook aangemeld in het kader van “NL Doet” in de hoop wat extra menskracht met name voor het takken sjouwen te krijgen als voor het opruimen van de rommel. Deze aanmelding bij NL Doet is ook bedoeld om meer vrijwilligers te krijgen bij het snoei- en zeisteam.
NL Doet is de grootste vrijwilligersactie die in Nederland gehouden wordt op 15 en 16 maart en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds.

Geslaagde opening Berging ’t Raifhoeske

Vrijdagmiddag heeft de gedeputeerde dhr. Eelco Eikenaar de berging van de Appelhof met de nieuwe naam t’Raifhoeske geopend. Hij was onder de indruk van al het werk door de buurt en vrijwilligers is verzet en feliciteerde ons met dit behaalde resultaat. 

De wethouder dhr. Hermannus Blok heeft de naam onthuld van het ’t Raifhoeske en heeft vervolgens samen met onze voorzitter het nieuwe afsprakenkader ondertekend. De berging is gebouwd op grond van de gemeente en we hebben allerlei afspraken gemaakt omtrent het beheer van het gebouw.

Na afloop konden we nog genieten van de opbrengst van de Appelhof  met Appelhoftaart en Appelsap van geperste appels en peren uit de Appelhof.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Opening berging Appelhof

Op vrijdag 16 november om 16.00 uur wordt de berging van de Appelhof officieel geopend door gedeputeerde Eelco Eikenaar en wethouder Hermannus Blok!

De gedeputeerde verricht de officiële opening en de wethouder zal de naam van de berging gaan onthullen en tevens de vernieuwde Afsprakenkader tussen de Belangenvereniging en de gemeente ondertekenen. De opening vindt plaats op de parkeerplaats voor de berging bij de Ripperdaheerd Hamrik 2a.

Doe mee met de prijsvraag

Doe mee met de prijsvraag voor de berging van de Appelhof. 

We willen de berging graag een naam gevenen iedereen kan een naam inleveren.  De winnaar wordt tijdens de opening bekendgemaakt en ontvangt een surprise. U kunt via het contact formulier op dewebsite een naam inleveren. (per persoon 1 naam). Of in de bus doen op ’tOldehof 41 en 23 voorzien van uw naam en adres.
De uiterste inleverdatum  is vrijdag 9 november 18.00 uur.

 

Programma opening.

  1. Opening door voorzitter Tinus van de Weide. 

2. Officiële opening door gedeputeerde Eelco Eikenaar.

3. Bekendmaking winnaar prijsvraag naamgeving berging.

4. Onthulling van de naam van de berging door wethouder Hermannus Blok

5. Ondertekening Afsprakenkader door de wethouder en voorzitter

6. Hapje en drankje.  

Bouw berging

Fotoreportage realisatie berging Appelhof op het Ripperdaterrein van de gemeente.  Het bedrijf Splinter uit Roodeschool heeft de berging geleverd en opgebouwd. Onder bezielende leiding van bestuurslid Klaas Rustema hebben buurtgenoten, vrijwilligers snoei- en zeisteam en scholieren van AOC Terra het schilderwerk en de bestrating uitgevoerd.  De inrichting vind de komende week plaats. 

Financieel mede mogelijk gemaakt door het Loket Leefbaarheid Groningen
met een bijdrage van € 5.000,-
Financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen
met een bijdrage van € 5.000,-

Plan Natuureducatie Winsum en nieuwe berging Appelhof

Plan Natuureducatie Winsum gaat door!!!!

We hebben geweldig nieuws. De stichting Winsum Zuidoost waar we mee samenwerken kan na 13 maanden voorbereiding eindelijk melden dat het Natuureducatieplan Winsum m.i.v.  12 oktober met het nieuwe schooljaar van start gaat. Alle scholen uit Winsum krijgen nu de mogelijkheid om met behulp van leskisten en gastdocenten in de buitenlucht een enorm scala aan onderwerpen te behandelen. Het gaat om natuur- duurzaamheid- en. De onderdelen maken deel uit van het schoolprogramma. Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Winsum doen mee. Veel terreinen in en rond het dorp lenen zich uitstekend voor allerlei educatieve excursie en alle terreinbeheerders werken ook mee aan dit plan. Voor dit doel worden vrijwilligers gezocht: vrijwilligers natuureducatie, beheerders leskistendepot en begeleiders van de nog op te richten Rangergroep. Kijk snel op de website: http://www.natuureducatie-winsum/wordpress, die nog in ontwikkeling is, voor meer info en voor opgave als vrijwilliger. Het Natuureducatieplan wordt qua investering mede mogelijk gemaaktdoor het Loket Leefbaarheid in het kader van Kansrijk Groningen en de Wierdastichting in Winsum en nog een derde fonds dat wordt later bekend gemaakt. Voor de jaarlijkse exploitatielasten draagt de gemeente via cofinanciering 50% bij de komende 2,5 jaar en de scholen betalen ook 50% van de jaarlijkse exploitatielasten. Dus wilt u uw kennis en ervaring t.a.v. specifieke natuur en duurzaamheid met de kinderen delen in de buitenlucht. Meld je dan aan via de website of via Facebook en Nextdoor. En vindt u het leuk om het depot van leskisten te beheren geef of om in de loop van het volgend schooljaar de Rangergroep te begeleiden geef u dan gauw op via de website of sociale media.

Nieuwe berging Appelhof.

We kunnen ook een berging realiseren i.s.m. de St. Winsum Zuidoost. We kunnen al ons materieel kwijt in deze berging en de St. Winsum Zuidoost kan het gebruiken als depot voor alle leskisten.  Ergens in de periode juni-augustus wordt de berging gebouwd op het grondgebied van de gemeente naast de bestaande schuur van de Ripperdaheerd en geschilderd in dezelfde kleuren als de schuur. Deze berging wordt financieel mogelijk gemaakt door het Loket Leefbaarheid en de Provincie Groningen.

De opening vindt plaats op 12 oktober van 16.30-18.00 uur.