Samenwerking met Cosis

Vanaf het komend jaar gaan de BVOP en Cosis samenwerken bij het onderhoud van de Appelhof. Cosis is begeleidt bewoners en cliënten met een verstandelijke of psychische beperking en zo zijn ze voor dagbesteding actief bij het hertenkamp de Borgstee. Aangezien ze nog ruimte hebben voor andere werkzaamheden gaan ze het zeisteam en snoeiteam assisteren. Met name het transport van gesnoeide takken en het aanharken en transport van het gemaaid gras,

We zijn blij dat wij wat meer assistentie hebben en deze mensen ook weer een stuk zinvolle dagbesteding kunnen bieden. Ze worden altijd begeleid bij hun werkzaamheden.

Digitale jaarvergadering 2020.

Op de pagina Jaarvergadering 2020 vindt u de complete agenda en bijgevoegde stukken. Reageer voor 1 oktober.

Het bestuur heeft besloten om in afwijking van de statuten een digitale jaarvergadering te houden van 15 september tot 1 oktober vanwege de bijzondere omstandigheden omtrent corona. Klik hier voor de pagina Jaarvergadering 2020.

Als je niet reageert als lid van de Belangenvereniging stem je in met de voorstellen.

21 nieuwe fruitbomen!

Vandaag heeft de gemeente 21 nieuwe fruitbomen geplant onder het toeziend oog van Klaas Rustema en Harrie van der Laan onze adviseur. Klaas en Harrie hebben de bomen uitgezocht bij de historische vruchtboomkwekerij Baggelhof in Nietap. De appelhof is nu weer compleet. Vorig jaar zomer zijn er 15 bomen gerooid vanwege bacterievuur. Met het vervangen van nog een paar dode bomen is de Appelhof nu weer compleet.

De bikkels van ’t Oldehof en Peerdewask

Hevige regen en een stevige wind werden getrotseerd door de bikkels van ’t Oldehof en Peerdewask bij het snoeien van 200 elzen van de elzensingels van de Appelhof en Harssema’s pad. Een keer per 2 of 3 jaar worden de elzen geknot. Ook werd het zwerfafval opgeruimd. Chapeau voor alle bewoners die mee hebben gedaan!!

Elzensnoei Appelhof 16 maart.

Als buurt willen we de elzensingels rondom de Appelhof en het Harssema’s pad opnieuw snoeien op zaterdag 16 maart van 9.00-16.00 uur . We hebben veel handen nodig voor dit werk”
• Snoeiers
• Takkensjouwers
• Rommelopruimers
• Catering voor koffie en lunch
Via de onderstaande strookje  van de Buurtbulletin van februari dat in de buurt bezorgd is kunt u zich alvast opgeven. Dat geldt ook voor de cateraars graag aanvinken wat uw wilt bijdragen. Online kunt u zich ook opgeven  klik dan hier. 

We starten op het trapveldje om 9.00 uur in de Appelhof.

Samenwerking.
De rommelopruimers werken nauw samen met “Winsum Schoon” en de Stichting Winsum Zuidoost die ook nog in de rest van Ripperda en Potmaar actief zullen zijn.

NL Doet.
We hebben deze buurtklus ook aangemeld in het kader van “NL Doet” in de hoop wat extra menskracht met name voor het takken sjouwen te krijgen als voor het opruimen van de rommel. Deze aanmelding bij NL Doet is ook bedoeld om meer vrijwilligers te krijgen bij het snoei- en zeisteam.
NL Doet is de grootste vrijwilligersactie die in Nederland gehouden wordt op 15 en 16 maart en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds.

Geslaagde opening Berging ’t Raifhoeske

Vrijdagmiddag heeft de gedeputeerde dhr. Eelco Eikenaar de berging van de Appelhof met de nieuwe naam t’Raifhoeske geopend. Hij was onder de indruk van al het werk door de buurt en vrijwilligers is verzet en feliciteerde ons met dit behaalde resultaat. 

De wethouder dhr. Hermannus Blok heeft de naam onthuld van het ’t Raifhoeske en heeft vervolgens samen met onze voorzitter het nieuwe afsprakenkader ondertekend. De berging is gebouwd op grond van de gemeente en we hebben allerlei afspraken gemaakt omtrent het beheer van het gebouw.

Na afloop konden we nog genieten van de opbrengst van de Appelhof  met Appelhoftaart en Appelsap van geperste appels en peren uit de Appelhof.

Deze diashow vereist JavaScript.

Opening berging Appelhof

Op vrijdag 16 november om 16.00 uur wordt de berging van de Appelhof officieel geopend door gedeputeerde Eelco Eikenaar en wethouder Hermannus Blok!

De gedeputeerde verricht de officiële opening en de wethouder zal de naam van de berging gaan onthullen en tevens de vernieuwde Afsprakenkader tussen de Belangenvereniging en de gemeente ondertekenen. De opening vindt plaats op de parkeerplaats voor de berging bij de Ripperdaheerd Hamrik 2a.

Doe mee met de prijsvraag

Doe mee met de prijsvraag voor de berging van de Appelhof. 

We willen de berging graag een naam gevenen iedereen kan een naam inleveren.  De winnaar wordt tijdens de opening bekendgemaakt en ontvangt een surprise. U kunt via het contact formulier op dewebsite een naam inleveren. (per persoon 1 naam). Of in de bus doen op ’tOldehof 41 en 23 voorzien van uw naam en adres.
De uiterste inleverdatum  is vrijdag 9 november 18.00 uur.

 

Programma opening.

  1. Opening door voorzitter Tinus van de Weide. 

2. Officiële opening door gedeputeerde Eelco Eikenaar.

3. Bekendmaking winnaar prijsvraag naamgeving berging.

4. Onthulling van de naam van de berging door wethouder Hermannus Blok

5. Ondertekening Afsprakenkader door de wethouder en voorzitter

6. Hapje en drankje.  

Bouw berging

Fotoreportage realisatie berging Appelhof op het Ripperdaterrein van de gemeente.  Het bedrijf Splinter uit Roodeschool heeft de berging geleverd en opgebouwd. Onder bezielende leiding van bestuurslid Klaas Rustema hebben buurtgenoten, vrijwilligers snoei- en zeisteam en scholieren van AOC Terra het schilderwerk en de bestrating uitgevoerd.  De inrichting vind de komende week plaats.

Financieel mede mogelijk gemaakt door het Loket Leefbaarheid Groningen
met een bijdrage van € 5.000,-
Financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen
met een bijdrage van € 5.000,-

Plan Natuureducatie Winsum en nieuwe berging Appelhof

Plan Natuureducatie Winsum gaat door!!!!

We hebben geweldig nieuws. De stichting Winsum Zuidoost waar we mee samenwerken kan na 13 maanden voorbereiding eindelijk melden dat het Natuureducatieplan Winsum m.i.v.  12 oktober met het nieuwe schooljaar van start gaat. Alle scholen uit Winsum krijgen nu de mogelijkheid om met behulp van leskisten en gastdocenten in de buitenlucht een enorm scala aan onderwerpen te behandelen. Het gaat om natuur- duurzaamheid- en. De onderdelen maken deel uit van het schoolprogramma. Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Winsum doen mee. Veel terreinen in en rond het dorp lenen zich uitstekend voor allerlei educatieve excursie en alle terreinbeheerders werken ook mee aan dit plan. Voor dit doel worden vrijwilligers gezocht: vrijwilligers natuureducatie, beheerders leskistendepot en begeleiders van de nog op te richten Rangergroep. Kijk snel op de website: http://www.natuureducatie-winsum/wordpress, die nog in ontwikkeling is, voor meer info en voor opgave als vrijwilliger. Het Natuureducatieplan wordt qua investering mede mogelijk gemaaktdoor het Loket Leefbaarheid in het kader van Kansrijk Groningen en de Wierdastichting in Winsum en nog een derde fonds dat wordt later bekend gemaakt. Voor de jaarlijkse exploitatielasten draagt de gemeente via cofinanciering 50% bij de komende 2,5 jaar en de scholen betalen ook 50% van de jaarlijkse exploitatielasten. Dus wilt u uw kennis en ervaring t.a.v. specifieke natuur en duurzaamheid met de kinderen delen in de buitenlucht. Meld je dan aan via de website of via Facebook en Nextdoor. En vindt u het leuk om het depot van leskisten te beheren geef of om in de loop van het volgend schooljaar de Rangergroep te begeleiden geef u dan gauw op via de website of sociale media.

Nieuwe berging Appelhof.

We kunnen ook een berging realiseren i.s.m. de St. Winsum Zuidoost. We kunnen al ons materieel kwijt in deze berging en de St. Winsum Zuidoost kan het gebruiken als depot voor alle leskisten.  Ergens in de periode juni-augustus wordt de berging gebouwd op het grondgebied van de gemeente naast de bestaande schuur van de Ripperdaheerd en geschilderd in dezelfde kleuren als de schuur. Deze berging wordt financieel mogelijk gemaakt door het Loket Leefbaarheid en de Provincie Groningen.

De opening vindt plaats op 12 oktober van 16.30-18.00 uur.

%d bloggers liken dit: